UAB "Panerių metalas"

Žarijų g. 2A, Vilnius LT-02300, Lietuva

Tel. +370 655 51215

Fax. +370 5 2640015

El.p.: paneriu.metalas@gmail.com

armatūra

armatūros karkasai

vielos tinklai

Priemonė "Pramonės skaitmeninimas LT“ UAB "Panerių metalas" stabiliai dirbanti armatūros gaminių gamybos srityje, sėkmingai įgyvendina projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB "Panerių Metalas" (03.3.1-LVPA-K-854-01-0102).

Šiuo metu ES kreipia vis didesnį dėmesį į naujų pastatų energetinį efektyvumą. Pastaruoju metu, energetinio efektyvumo didinimas padidino statybos kainą, kas skatina pigesnių, našesnių statybos metodų paklausą. UAB "Panerių Metalas" ketina patenkinti šią paklausą pradėdama gaminti konstrukcinius modulius. Šie naujai gaminami moduliai vartotojams suteiks galimybę greičiau, pigiau ir kokybiškiau statyti pastatus. Gaminamų konstrukcinius modulių pigumą ir našumą užtikrins nauja, efektyvi modulių gamybos linija, kurią įmonė įsigyja šiuo projektu pagal technologinio audito rekomendacijas. Įsigijus gamybos liniją, įmonė pradės konstrukcinių modulių gamybą ir pardavimą.

UAB "Panerių metalas" ES struktūrinių fondų paramą – 552.000,00 eurų pažangios įrangos diegimui gavo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę "Pramonės skaitmeninimas LT", kuria yra skatinama pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Vykdomo projekto rezultatas – pagal atliktą technologinį auditą įsigyta ir įrengta konstrukcinių modulių gamybos linija, leis įmonei pradėti inovatyvių konstrukcinių modulių gamybą. Tikimasi, kad projekto veiklų rezultatas leis padidinti įmonės darbo našumo rodiklių augimą. UAB "Panerių metalas" savo lėšomis vykdys pardavimus.